"De kunst is om zo te schrijven dat de boodschap aankomt en uitkomt." - Karin Bodde-Iltink

TeSpU.nl

   Tekst en Support per Uur!   
laptop stock photo

 TEKST: Notuleren
Niet alleen notuleren

Al vroeg in mijn loopbaan leerde ik te notuleren. Vorm, stijl en inhoud van het verslag is altijd afhankelijk van de doelen en de intenties van het management. Maar objectiviteit staat voorop. Een goed verslag geeft weer welke discussies er gevoerd zijn rondom een thema inclusief de conclusies, besluiten en actiepunten. Een goed verslag staat niet op zichzelf, maar heeft de functie van richtlijn en naslag. En is basis van vele plannen en activiteiten in de toekomst. Is houvast voor deelnemers en niet-deelnemers.

Naast de vergadering, notulen en het verslag spelen het voor- en natraject van deze vergadering een rol. Wat is er vooraf te regelen? 
Wie nemen er deel, wie worden er uitgenodigd, hoe zien de uitnodigingen zelf eruit? Welke locatie komt in aanmerking en welke catering hoort daarbij? Zijn er nog andere faciliteiten nodig? Na de vergadering en verslaglegging is er vaak werk aan de winkel. Er worden projectgroepen met opdrachten en doelen geformeerd, acties opgevolgd en bewaakt, nieuwe bedrijfsactiviteiten ontplooid.

Met al deze activiteiten ben ik zeer vertrouwd. Een kernkwaliteit is mijn organisatietalent. Ik ga verder dan de vergadering en het verslag en help u bij het bereiken van de afgesproken acties en doelen. Daarbij zet ik in op de relatie met de betrokkenen waarbij de doelen mijn kompas zijn. Kort gezegd, ik zorg op een prettige manier dat de doelen bereikt worden.2013-2014 | Tekst en Support per Uur | KvK-nummer: 57220417