"De kunst is om zo te schrijven dat de boodschap aankomt en uitkomt." - Karin Bodde-Iltink

TeSpU.nl

   Tekst en Support per Uur!   
karin  OVER
Waarom Tekst en Support per Uur?

Het idee sluimerde al geruime tijd. Juist omdat ik zie dat veel bedrijven en ZZP-ers worstelen met het op orde houden van ‘kantoorzaken’. In uw bedrijf komen immers de hoofdactiviteiten op de eerste plaats. Vaak blijft het andere werk dan liggen of u kunt er niet zoveel tijd aan besteden als nodig is. Of dat nu gaat om het opzetten van een website, het actueel houden van de teksten daarvan of om het bijhouden van het relatiebestand en andere administratieve zaken. Zeker belangrijk werk omdat uw website ķw digitale etalage is waarop u klanten zien wie u bent en wat u levert. Maar u komt er onvoldoende aan toe en mist daarom kansen. Of het gaat juist om administratieve zaken waar u niet aan toekomt. Dit werk blijft liggen en kost u later in het jaar extra veel kostbare tijd om recht te trekken.

Hulp hierbij zou u kunnen ontlasten en u kunt door met uw kernactiviteiten. Maar het aantrekken van een medewerker ziet u om allerlei redenen niet zitten. Vaak is het niet nodig of te duur om constant ondersteuning in huis te hebben en is het voldoende om voor een bepaalde periode een betrouwbare professional in te huren. Eťnmalig gedurende een korte of langere periode of een aantal keren per jaar. Ik wil daar met mijn bureau ‘Tekst en Support per Uur’ graag instappen. Door mijn inzet ‘koopt’ u meer tijd voor het uitoefenen van uw kernactiviteiten en deze investering verdient u dik terug!

De aanpak

Ik ga eerst met u in gesprek en verken samen met u uw bedrijf en uw specifieke bedrijfsactiviteiten. Dit vanuit de kernvraag: “Waar staat uw bedrijf voor?”

De volgende stap is uw knelpunten in kaart te brengen en een voorstel te doen hoe ik deze knelpunten met mijn aanpak en diensten kan oplossen. Deze diensten strekken zich uit van teksten schrijven tot en met het bieden van een brede secretariŽle ondersteuning.

Daarbij staat transparantie voorop. Wat is haalbaar en wat is niet haalbaar? Ik streef naar realistische oplossingen. Dat houdt in dat we samen kijken welke werkzaamheden met welk resultaat er door mij uitgevoerd worden. Met een bijbehorende begroting en tijdplan. We evalueren regelmatig en volgens afspraak of de aanpak nog realistisch is en welke impact eventuele tegenvallers hebben. Hoeveel tijd en geld investeren u en ik om het werk voor elkaar te krijgen?


Ten slotte sta ik steeds open voor feedback en blijven we met elkaar in gesprek tot de klus naar tevredenheid geklaard is.

Samenwerking met derden
Mijn eerste opdracht voor Tekst en Support per Uur was om te kijken naar een nieuwe website van een bedrijf uit mijn netwerk. Het doel was, uitgaande van de bestaande huisstijl, te komen tot een nieuwe website qua indeling, layout en tekst. Ik heb meerdere ontwerpers van websites benaderd, offertes opgevraagd en vergeleken, gesprekken gevoerd en uiteindelijk samen met de opdrachtgever een bewezen goede keuze gemaakt voor een ontwerper en beheerder die kwaliteit en continuÔteit biedt. Ik wil hiermee zeggen dat ik voor u ook een startpunt en houder kan zijn van de samenwerking met anderen. Ik beschik over een groot netwerk van professionals, variŽrend van websitebouwers tot en met recruiters. Ik beschik dus over meer handen dan die van mij en kan voor u de regie voeren in vele samenwerkingsverbanden.


2013-2014 | Tekst en Support per Uur | KvK-nummer: 57220417